Saturday, 4 July 2009

*U* Hlios? @*@


GMT! Tr exei vgalei hlio...
Edw k kaboses wres...........................g.g
K molis efaga meshmeriano...........T*T
[T para8uro einai akm kleisto...]

No comments:

Post a Comment